Opprett konto

Klikk på dette symbolet øverst i høyre hjørne.

 Klikk "registrer" under opprett konto.
 
Fyll inn informasjon i kunderegistreringen og klikk neste.
Du er nå logget inn og kan bruke "Forslag gravminne"knappen ved alle produkter til å samle og senere dele dine forslag. Du kan få gratis skisser og uforpliktende pristilbud ved å dele med oss.
 
Ved å klikke på "Min konto" symbolet opp til høyre.
Får du tilgang til alle produktene du har samlet under fanen "Forslag gravminne".
Her finner du også denne knappen.
 
Her kan du dele ditt forslag med hvem du vil.
Du kan lage flere forslag og slette gamle forslag.
Når forslaget er endelig og all informasjon beskrevet, klikker du på kjøp.